Slovenské evanjelizačné stredisko

Na jar tohto roka sme tvorili web pre OZ Slovenské evanjelizačné stredisko. Komplexný web s blogmi, darcovskou sekciou, pravidelným a meniacim sa obsahom (zamyslenia), či automatizovaným newsletterom.

evsweb min

Read more...

Avantle

Pre spoločnosť avantle.com sme vytvorili minimalistický web so zberačom emailových adries prepojených na službu mailchimp v dvoch jazykových mutáciách.

avantle

Read more...

ECAV Bardejov

Pre Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Bardejove sme zadarmo vytvorili prezentačný web, ktorý beží na redakčnom systéme Joomla, obsahuje zberač emailových adries, a možnosti pre pridávanie fotiek do galérie, nových kázní vo formáte mp3, či jednoduchých blogov a oznamov. 

ecavbj min

Read more...
Subscribe to this RSS feed