Slovenské evanjelizačné stredisko

Na jar tohto roka sme tvorili web pre OZ Slovenské evanjelizačné stredisko. Komplexný web s blogmi, darcovskou sekciou, pravidelným a meniacim sa obsahom (zamyslenia), či automatizovaným newsletterom.

evsweb min

Read more...
Subscribe to this RSS feed