Avantle

Pre spoločnosť avantle.com sme vytvorili minimalistický web so zberačom emailových adries prepojených na službu mailchimp v dvoch jazykových mutáciách.

avantle

Read more...

Maliarske práce

Pre maliarske-prace.com sme vytvorili jednoduchý prezentačný web, ktorý beží na redakčnom systéme Wordpress, obsahuje kontaktný formulár, portfólio prác, ponuku služieb a kontaktné informácie.

maliarske prace min

Read more...

ECAV Bardejov

Pre Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Bardejove sme zadarmo vytvorili prezentačný web, ktorý beží na redakčnom systéme Joomla, obsahuje zberač emailových adries, a možnosti pre pridávanie fotiek do galérie, nových kázní vo formáte mp3, či jednoduchých blogov a oznamov. 

ecavbj min

Read more...

Pretvorené do dreva

Pre pána Basarika, umeleckého stolára sme robili prezentačný web vo Wordpresse, ktorý je pripravený na pridávanie nových projektov, blogov, či fotiek do galérie. 

basarik min

Read more...
Subscribe to this RSS feed